Inzameling van KWD-afval op het Gemeentelijk Grondstoffencongres: wat kun je als gemeente doen?

Gepubliceerd op 17 maart 2022

De inzameling van KWD-bedrijfsafval zorgt in gemeenten soms voor problemen, met name in de binnensteden. Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt gekeken naar een door Rijkswaterstaat samengestelde informatiekaart. Dit kan gemeenten helpen hiermee om te gaan.

Het congres is dit jaar op 24 maart 2022.

Binnen de huidige kaders zijn er een aantal mogelijkheden om de uitdagingen van de inzameling van KWD-afval te benaderen. Deze zijn door Rijkswaterstaat samengebracht in een Informatiekaart, die tijdens de sessie op het grondstoffencongres aan de hand van een aantal interessante casussen wordt toegelicht. Dit geeft gemeenten handvaten om constructief in te spelen op de uitdagingen en om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Deze sessie-  en andere interessante kennissessies - is te volgen tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Bij aanpak en agendering van problemen in de grondstofketens.staat de rol van gemeenten centraal.

Lees meer en meldt u aan op:

de website van het Gemeentelijke Grondstoffencongres.


Nieuwsbericht