Circulair inkopen accelerator


In 2022 doorliepen ruim 60 deelnemers de eerste run van de Circulair Inkopen Accelerator, ontwikkeld door PHI Factory met in januari de slotbijeenkomst.

Spelenderwijs deden zij theoretische kennis op die ze direct in de praktijk brachten door koppeling met een pilot project dat zij zelf inbrachten. Inkopers, contract- en facilitair managers van onder andere Forbo, FMO, Houthoff, Gemeente Rotterdam, Lely Services en Milieu Service Nederland ontwikkelden zich (individueel en binnen teams) in 'Het Nieuwe Inkopen' en ontvingen als eerste een certificaat uitgegeven door PHI Factory.

Van nieuw circulair koffiecontract tot circulaire wetbundels

En van duurzame catering tot circulaire bedrijfskleding: de diversiteit van pilot projecten was groot. Onderling wisselden deelnemers ervaringen uit met teamleden, werkzaam bij andere organisaties. Tijdens de slotbijeenkomst eind januari 2023 in – heel toepasselijk – Circl in Amsterdam presenteerden deelnemers de resultaten van hun project en was er ruimte voor evaluatie. Voor de pilotprojecten geldt: hoe meer tijd deelnemers hadden om erin te steken, hoe meer het opleverde. Maar ook klein is fijn!

Ervaringen en resultaten

Framework voor meer duurzame en circulaire catering

Voor Cara Coffyn, Sustainability Officer bij Curtec, bood de Accelerator een framework voor een uitvraag voor een meer duurzame en circulaire catering.  Ze maakte een koppeling met de SDG’s, organiseerde een duurzaamheidskennissessie over de impact van voeding voor productiemedewerkers en ging om tafel met de huidige leverancier. Coffyn; “De tool bood een schat aan informatie en hielp mij met het formuleren van de juiste vraag. Het bood ruimte voor gesprek over verduurzaming met de leverancier, die uiteindelijk een voorstel stuurde naar aanleiding van onze langetermijnvisie. Achteraf had ik een groeiplan moeten toevoegen, met ook doelstellingen op de kortere termijn, dit maakt het ook meer haalbaar voor de leverancier.”

Concreet eindresultaat

Ook voor advocatenkantoor Houthoff leverde deelname een concreet eindresultaat op: Claire Spanjer-Willemsen, Inkoop- en contractmanager, schreef met collega Daniëlle Willemen, een Request For Proposal voor een alternatief voor de wegwerpbeker waar zij in 2024 afscheid van nemen, met het oog op de aanstaande SUP-wetgeving (Single-used plastic).

Met iets kleiners circulair denken eigen maken

Bouwbedrijf Vink Bouw deed mee met tien collega’s met drie pilotprojecten. Youri Buitenhuis, projectleider: “Ons initiële project was veel te groot, we brachten het al terug van circulair hout in het algemeen naar een specifiek project, maar we hadden best met iets kleiners kunnen starten zoals de koffiebeker, om ons deze manier van circulair denken eigen te maken.”

Inkopers hebben een belangrijk sturend instrument in handen

Deelnemen met collega’s uit de eigen organisatie vergemakkelijkt de afronding van een pilotproject en het zorgt ervoor dat de kennis direct al breder verspreid is. Toch deden er ook individuele deelnemers mee in een team van deelnemers uit andere organisaties om mee te sparren en ervaringen te delen. Willem van Leeuwen, senior facilitair adviseur bij FMO, deed mee met drie collega’s: “Door als inkopers te vragen naar circulaire oplossingen worden leveranciers uitgenodigd om na te denken over nieuwe, circulaire verdienmodellen. Inkopers hebben daarmee een belangrijk sturend instrument in handen op weg naar een circulaire economie.”

Alle stakeholders nodig

Inkopers kunnen dit niet alleen: zij hebben alle stakeholders nodig, zowel collega’s van de eigen organisaties, als de leverancier. Kim van Beek, Categoriemanager Inkoop bij Forbo: “Ik ben de inkoper, mijn facilitair manager wil koffie schenken, vervolgens vindt ook finance hier wat van, net als de medewerker op de vloer. Iedereen moet mee in dit proces van circulair inkopen.”

Ga het open gesprek aan

Het kan zijn dat een organisatie contractueel vastzit aan een leverancier, waardoor overstappen of grote wijzigingen niet mogelijk zijn, wat doe je dan? Van Beek: “Naast dat je ook  een marktconsultatie kunt opzetten om scherp te krijgen wat de markt kan bieden, kun je ook als opdrachtgever om tafel met de CSR-manager van de leverancier, in plaats van de vaste accountmanager. Ga vooral het open gesprek aan en deel de mogelijkheden en uitdagingen met elkaar. Ook kleine stappen dragen bij aan de beweging naar meer circulariteit.”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De week van 20 maart 2023 start de tweede run, met een looptijd van 16 weken en een slotbijeenkomst ná de zomer 2023. Zodat iedereen tijd heeft voor afronding: alle input en feedback van de eerste groep deelnemers neemt PHI Factory mee in verdere ontwikkeling. De teams krijgen zo actievere begeleiding, er zijn digitale introducties van de thema’s en we schroeven het tempo iets terug. Dinsdag 21 februari is er een informatiesessie waarbij organisaties terecht kunnen met vragen. Onder andere De Brauw Blackstone Westbroek, Jaarbeurs, Provincie Utrecht en Hogeschool van Rotterdam tonen interesse voor deze tweede run.

Deelnemen of aansluiten bij de informatiesessie? Lees meer op de site van de Green Business Club en meld je aan via contactformulier van de GBC.

Zero waste

Afval & circulariteit zijn belangrijke onderwerpen voor participanten van lokale Green Business Clubs (GBC) en een aantal werken naar zero waste. Circulair inkopen is een cruciaal onderdeel hiervan, dat begint met anders inkopen. Partner PHI Factory heeft kennis in huis over dit onderwerp en ervaring met verschillende accelerators, maar op dit thema bestond een dergelijke tool nog niet. Koplopers uit het netwerk van GBC deden mee, waarbij GBC kennisdeling faciliteert.

Samen organiseerden VANG Buitenshuis en GBC Nederland al verschillende kennissessies, over onder andere de koffiebeker, een hot topic dat ook vraagt om anders inkopen.


Nieuwsbericht

"Ga vooral het open gesprek aan en deel de mogelijkheden en uitdagingen met elkaar. Ook kleine stappen dragen bij aan de beweging naar meer circulariteit.”

Dinsdag 21 februari (15.00 – 16.00) is er een online informatiesessie over de tweede run.

Of bekijk een informatiesessie op YouTube over de Circulair Inkopen Accelerator.