Het goede voorbeeld met afval scheiden op scholen

Gepubliceerd op 17 januari 2023

Door op basisscholen goed afval te scheiden, geven we het goede voorbeeld aan de toekomstige generatie. We kunnen dan meteen laten zien dat we ook met minder afval door het leven kunnen.

Het is wel zo dat basisscholen voldoende mogelijkheden moeten hebben om laagdrempelig afval te kunnen scheiden. De vraag is of basisscholen deze mogelijkheid wel hebben.

Onderzoek onder 300 basisscholen

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat liet Royal HaskoningDHV onderzoek doen naar de stand van zaken rondom afvalscheiding in het primair onderwijs. 300 basisscholen uit het hele land werkten hiervoor mee aan een enquête. De uitkomsten van het onderzoek geeft het ministerie inzicht in de stand van zaken van afvalscheiding op basisscholen en wat er nodig is om afvalscheiding te stimuleren.

Huidige status van afvalscheiding bij basisscholen

Veel basisscholen doen aan afvalscheiding, maar lang niet voor alle afvalstromen. Papier/karton wordt vrijwel altijd gescheiden. Als een basisschool verder gaat scheiden dan ligt de focus vaak op GFT en plastic, metalen/blik en drankverpakkingen (PMD):
• 53% van de geënquêteerde scholen scheidt PMD;
• 46% van de scholen scheidt GFT;
• 37% van de scholen scheidt GFT én PMD.
Bij de andere afvalstromen valt op dat 45% van de basisscholen glas scheidt, 70% batterijen en bijna 25% elektrische apparaten.

Geen grote regionale verschillen

Er zijn geen grote verschillen ontdekt tussen provincies, type stedelijkheidsklasse en schoolgrootten als het gaat om scheidingsgedrag van basisscholen. Wel scheiden basisscholen in zeer sterk stedelijke gemeenten in de Randstad minder vaak GFT-afval. Middelgrote en grote scholen scheiden vaker meer verschillende afvalstromen, dan scholen met meer of minder leerlingen.

Belemmeringen voor verdergaande afvalscheiding bij basisscholen

Bassischolen zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met afvalscheiding. De dienstverlening om afval te scheiden lijkt overal te worden aangeboden door zowel publieke als private inzamelorganisaties. Toch zien basisscholen verschillende belemmeringen om (meer) afval te scheiden.

De belangrijkste belemmeringen die scholen noemen, zijn:
• Het scheiden (van PMD en GFT) kan te veel geld kosten;
• Er is onvoldoende ruimte;
• Er is te weinig kennis over afvalscheiding;
• Het is verwarrend dat afvalscheiding op school anders moet dan thuis;
• Het scheiden van GFT kan als onhygiënisch worden ervaren;
• Het inkopen van duurzaam afvalbeheer wordt als lastig ervaren

Het scheiden van PMD kan worden vergemakkelijkt door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval van bedrijven, die ingaat op 1 januari 2023. Maar, alleen de basisscholen met meer dan 240 liter PMD per week kunnen gebruik maken van kosteloze inzameling en verwerking.

Basisscholen geholpen via de Helpdesk Schoolafval

Als we onze leerlingen vanaf groep 1 al bewust leren omgaan met grondstoffen, zullen ze eerder materiaal hergebruiken en tot slimme oplossingen komen voor een duurzame planeet. VANG Buitenshuis opende daarom in 2021 de Helpdesk Schoolafval. De Helpdesk zorgde voor een extra steun in de rug voor basisscholen. Scholen konden tot 2023 terecht voor adviezen en praktische ondersteuning. Via de Helpdesk hebben verschillende onderwijsinstellingen persoonlijk advies gekregen met tips voor een plan van aanpak.

Ook vanaf 2023 scholen ondersteunen

Wilt u ook aan de slag met het verminderen van afval op school?
Neem dan eens een kijkje hier op de website op de pagina's voor onderwijs. U vindt hier bijvoorbeeld een checklist voor het bepalen van de afvalstromen, tips voor groente en fruitinzameling en een overzicht met verschillende soorten prullenbakken.

En via ww.slimmetschoolafval.nl vindt u informatie speciaal voor inkopers van afvalcontracten in het onderwijs.


Nieuwsbericht