Werkbijeenkomst duurzaamheid in de onderwijspraktijk

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Groote Museum, Artis, Amsterdam
Doelgroep

Schoolleiders/schoolbesturen po, vo en so.

Omschrijving

Hoe ga je om met duurzaamheid in jouw onderwijspraktijk als schoolbestuur/schoolleider?

Weet jij hier het antwoord op of wil je hier inspiratie voor? Meld je dan nu aan voor de werkbijeenkomst ‘Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk’ voor po, vo en so op 27 november.

Reint-Jan Renes, JKB en Claire Boonstra lichten toe hoe transities doorwerken in het onderwijs, wat het doet met jongeren en de samenleving. Daarnaast ga je met andere schoolbesturen/schoolleiders en scholieren van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren in gesprek.

Ook worden er in november vier webinars georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid het onderwijs.

Meer informatie:

Aanmelden

Registeren voor de werkbijeenkomst op 27 november én voor de webinars kan op:

(Registreren | Onderwijs Congres (momice.events)


Deze werkbijeenkomst is een initiatief van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze ministeries werken samen aan het bieden van ondersteuning aan scholen en onderwijsinstellingen die hun onderwijs en gebouwen willen verduurzamen