Inspiratiedag bedrijfsafval


Samen zorgen we voor minder bedrijfsafval!

Op de Inspiratiedag Bedrijfsafval delen we ervaringen van diverse sectoren op het gebied van circulaire bedrijfsvoering. Van onderwijs tot kantoor en van horeca tot cultuurinstelling tot groothandel. We nemen een kijkje in de keuken van Rijkswaterstaat. Hoe werken zij aan een circulaire bedrijfsvoering? Hoe gaan zij om met afvallogistiek, verpakkingen, hergebruik en voedselverspilling?

Ook gaan we in gesprek over hoe we elkaar kunnen versterken om de gewenste opschaling te bereiken. Hoe moet de zogenaamde ketenaanpak er volgens jou uitzien? En hoe zorg je ervoor dat je je achterban meekrijgt?

Programma van de Inspiratiedag Bedrijfsafval 2022

Datum: Vrijdag 4 november 2022

Tijd: 09.30 tot 16.00 uur

Locatie: LEF Future Center, Griffioenlaan 2, Utrecht (gebouw Westraven Rijkswaterstaat)

Doelgroep: Organisaties met een sleutelrol in de kantoor-, winkel- en dienstensector, zoals brancheorganisaties, kennisinstituten, ketens en grote bedrijven.

Dagindeling

Vanaf 9:30 Inloop, om 10:00 Opening door de dagvoorzitter.

Introductie VANG Buitenshuis.

Workshopronde 1:

1. WerkCirculair, wat is jouw rol?

2. Single Use Plastics: laat u informeren!.

3. Locatiebezoek IKEA.

Lunch

De Speld live.

Workshopronde 2:

4. Gedragsbeïnvloeding: zo motiveer je met kennis van gedrag je achterban voor afvalpreventie en hergebruik.

5. Kijkje in de keuken bij Rijkswaterstaat.

6. In gesprek met de koplopers: wat zijn de (on)mogelijkheiden van een circulaire bedrijfsvoering?

Pauze

Pitch van de beste aanpak gedragsbeïnvloeding.

15:30 Afronding met aansluitend een netwerkborrel.

Inhoud van de ochtendsessies:  1. WerkCirculair, wat is jouw rol?

Wat is jouw rol in het verduurzamen van je achterban? In deze sessie denk je na over het WAAROM, het HOE en MET WIE je aan slag kunt om jouw doelgroep te helpen met afvalvermindering. Dit doen we aan de hand van een goed voorbeeld en het onderlinge gesprek!

2. Single Use Plastics: laat u informeren!

Plastic, het is alom aanwezig in ons leven. Helaas komt er veel plastic in het milieu terecht, met name wegwerpverpakkingen. Er komt in 2023 nieuwe wetgeving om deze vervuiling tegen te gaan, waarbij het terugdringen van wegwerpverpakkingen en gedragsverandering centraal staan. Deze wetgeving zal voor veel ondernemers grote impact hebben. Wil je hier meer over weten/meedenken? Laat je informeren en neem deel aan deze workshop!

3. Locatiebezoek IKEA

In 2030 wil IKEA volledig circulair zijn. Dat betekent onder andere dat alle producten dan circulair ontworpen moeten zijn en alleen uit hernieuwbare of gerecyclede materialen mogen bestaan. Hoe gaat IKEA dit bereiken? Kom hierover meer te weten tijdens het locatiebezoek in Utrecht.

Inhoud van de middagsessies:  4. Gedragsbeïnvloeding: zo motiveer je met kennis van gedrag je achterban voor afvalpreventie en hergebruik.

Wist je dat je de restafvalbak beter rechts naast je afvalscheidingsbakken zet, omdat mensen van links naar rechts lezen? En dat mensen door deze kleine ingreep beter afval scheiden? Nog een weetje: ca. 95% van ons gedrag gaat onbewust, en daar kun je het beste met ‘onbewuste prikkels’ op sturen. Wist je ook dat voor het juiste gedrag, de omgeving ook goed ingericht moet worden? Anders krijg je olifantenpaadjes.

In deze workshop leer je hoe je je achterban kunt motiveren om gedragsbeïnvloeding in te zetten voor afvalscheiding en hergebruik. Na een introductie gedragsbeïnvloeding ga je zelf aan de slag met een aanpak en presenteer je deze aan de rest van de groep. De beste pitch wint 2,5 uur gedragsadvies.

5. Kijkje in de keuken bij Rijkswaterstaat

Wat kun je doen om grondstoffen te besparen en hoe stel je dit centraal in een grote organisatie? Kom kijken achter de schermen van Rijkswaterstaat en stel al je vragen over een duurzame bedrijfsvoering. Aan bod komt circulair meubilair, het tegengaan van voedselverspilling en duurzaam afvalmanagement.

6. In gesprek met koplopers: wat zijn de (on)mogelijkheden van een circulaire bedrijfsvoering?

Tijdens deze workshop is er de mogelijkheid om in een informele setting in gesprek te gaan met een aantal koplopers op het gebied van een circulaire bedrijfsvoering. Deze koplopers zullen je meer vertellen over:

  • hoe zij toewerken naar een circulaire bedrijfsvoering,
  • wat de complexiteiten daarbij zijn en
  • 'the lessons learned along the way'.

Met als doel om jou als deelnemer een indruk te geven van wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van een circulaire bedrijfsvoering zijn.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze dag? Neem contact met ons op!


VANG Buitenshuis, een programma van Rijkswaterstaat, werkt aan het voorkomen van grondstofverspilling bij bedrijven. Samen met koplopers uit verschillende sectoren zorgen we voor minder afval door afvalpreventie en afvalscheiding. Onze kennis en ervaring verspreiden we graag breed, onder alle sectoren in de kantoor-, winkel- en dienstensector.

Om nog meer impact te maken is opschaling nodig. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

DSC_3905