Duurzame afvaldienstverlening gaat verder dan alleen gescheiden inzameling

Schoolbesturen zijn steeds meer op zoek naar manieren om hun afvalstromen te herbestemmen. “In de thuissituatie van leerlingen zijn afvalscheiding en afvalreductie doorgaans al gebruikelijk, terwijl dat op scholen vaak nog niet het geval is.” Sebastian Koedam over circulair inkopen voor scholen en de nieuwe website die hen daarbij kan helpen.

Sebastian Koedam werkt als facilitair adviseur bij Anculus. Hij ontzorgt en adviseert onderwijsinstellingen op het vlak van facilitaire diensten – denk aan schoonmaak, administratie, ICT, leermiddelen, hardware en ook onderwijsvastgoed.”

Samen naar een duurzaam afvalbeheer

En dat verloopt vandaag helemaal anders dan pakweg vijf jaar geleden. “De aanbestedingen die we op dit moment begeleiden zijn inhoudelijk bijna niet meer te vergelijken met traditionele aanbestedingen. De vraag van de schoolbesturen is anders, wat resulteert in andere eisen en andere gunningscriteria.” Daarom komt slimmetschoolafval.nl als geroepen. Deze website bundelt de verschillende stappen die een school moet nemen om haar afvalbeheer te verduurzamen.

Nood aan voorbeelden en tips

Zonder zo’n gids verloopt het proces veel stroever, vertelt Sebastian: “Een van onze mooiste en uitdagende projecten is een duurzame aanbesteding van tien schoolbesturen in Haarlem, Haarlemmermeer en omgeving. Daarbij was de insteek bij de voorbereiding: scheiden aan de bron door leerlingen en collega’s en gescheiden afvalinzameling door een dienstverlener. Omdat we over veel meer onderwerpen moesten nadenken dan bij een traditionele aanbesteding, heeft de voorbereidingsfase veel langer geduurd. Bovendien ontbrak het aan goede voorbeelden en praktische tips, waardoor het een interessante uitdaging werd om de vraag van de schoolbesturen zo goed mogelijk te vertalen naar een aanbestedingsleidraad. Het aanbestedingsproces is nog in volle gang, maar we hebben hoge verwachtingen van het resultaat.” Een goede voorbereiding is het halve werk.

“Voor een schoolbestuur is het belangrijk om in de voorbereiding al na te denken over de praktische gevolgen”, weet Sebastian. “Extra schoonmaakhandelingen bijvoorbeeld, en ruimte voor containers, nieuwe afvalbakken, sturing van medewerkers, enzovoort. Maar een duurzame afvaldienstverlening gaat verder dan alleen een gescheiden inzameling van afval. Zo kan je in het programma van eisen aandacht besteden aan het transport, de verwerking van afval en het monitoren van de duurzaamheidskenmerken. Je kan leveranciers de ruimte gegeven om de scholen te ondersteunen in hun afvalscheiding en -reductie. En het is ook belangrijk om stil te staan bij de vergoeding, want een prijs per lediging past niet bij een contract gericht op afvalreductie en een efficiënte organisatie van het transport. De online tool is heel compleet over waar je allemaal bij moet stilstaan in de voorbereidingsfase en geeft een goede input voor het programma van eisen en de gunningscriteria.”

Wil jouw school ook duurzamer omspringen met afval? Ga meteen aan de slag met de tips op slimmetschoolafval.nl.