HVC faciliteert afvalscheiden op scholen


HVC verzorgt bij 25 gemeenten de inzameling van huishoudelijk afval. Naar aanleiding van vragen over afvalscheiden die HVC sinds 2014 van scholen krijgt, is dit actief opgepakt. Christine Schreij was betrokken bij de opstart en uitvoering van het project ’afvalscheiden op scholen’.

Van pilot naar nieuw concept

Om afval bij scholen in te zamelen moeten gemeenten volgens Christine eerst hun afvalstoffen-verordening aan te passen. Na een pilot in Zwijndrecht en Alblasserdam zijn gemeenten waar HVC inzamelt benaderd om het afval gescheiden op te halen bij scholen. Deze procedure kan lang duren, soms bleef het twee jaar liggen.  Maar in 2018 kwam dit in een stroomversnelling en melden zich steeds meer gemeenten aan.

Regelgeving gemeenten en selectie van scholen

Gemeenten hebben een belangrijke rol gespeeld bij het benaderen van scholen om deel te nemen. Inmiddels doen bijna 80 scholen mee! Publiciteit helpt hierbij ook: het komt in de krant en scholen beginnen te denken “Hé, dat willen wij ook!”.

In sommige gemeenten haalt HVC alleen gescheiden afvalstromen op bij scholen. In Papendrecht wordt hard gewerkt aan het project, nadat in april de afvalstoffenverordening is aangepast. De eerste scholen zijn in september gestart. Die regelgeving is een harde voorwaarde van HVC voor deelname. Verder is het natuurlijk van belang dat de directeur, leerkrachten en andere medewerkers het zelf ook zien zitten. HVC geeft de voorkeur aan direct contact met het personeel en brede communicatie met alle betrokkenen. De kick-off op school geeft aan: “vanaf vandaag gaan we allemaal afval scheiden”.

Minimaal pbd en gft

Het aanbod van HVC is inzameling van alle stromen - rest, papier, pbd (plastic, blik en drankverpakkingen) en gft - en minimaal pbd & gft. Hiermee biedt HVC ruimte aan de scholen om keuzes te maken. De meeste scholen kiezen overigens wel voor inzameling van alle stromen.

Met het beter scheiden van afval is het een terechte verwachting dat de hoeveelheid restafval flink afneemt. Daarom stelt HVC maximaal 1 container van 240L beschikbaar voor restafval bij scholen tot 200 leerlingen.

Het prijskaartje

HVC kan een kostenefficiënte inzameling verzorgen omdat ze toch al haar route rijdt in de woonwijken waar veel basisscholen liggen. HVC factureert aan de gemeente en vervolgens berekent de gemeente het door aan de scholen. HVC hanteert hierin verschillende tarieven, afhankelijk van het product dat wordt gekozen én de grootte van de school:

  • Alleen PMD en GFT: het varieert tussen de 250 en 450 euro per jaar.
  • PMD, GFT en papier: het varieert tussen de 350 en 650 euro per jaar.
  • PMD, GFT, papier én rest: het varieert tussen de 400 en 700 euro per jaar.

Gemeenten hebben op hun beurt weer een overeenkomst met de scholen, waarin verschillen bestaan in de financiële afspraken. In veel gevallen betaalt de gemeente de introductiekosten inclusief de aanschaf van bakken voor in de klaslokalen, in Noordoostpolder is de gehele deelname gratis voor de scholen.

Het team van conceptontwikkelaars, afvalcoaches en betrokken chauffeurs

Iets waar HVC trots op is, is het team van collega’s dat werkt aan dit project. Chauffeurs gaan met veel plezier langs bij scholen en worden zelfs herkend op straat. Ze beschikken over een voorlichtingsbox en werken samen met de afvalcoaches die weer verantwoordelijk zijn voor de follow-up. De afvalcoach informeert vooraf de school en direct betrokkenen. Zo is iedereen goed voorbereid. HVC organiseert één keer per jaar een contactmoment. Tot slot helpt het educatieprogramma 'de Groene Bende' ook om de continuïteit te borgen.


“Als afvalinzamelaar volgen we de keuzes die gemeenten maken in hun beleid. Sommigen voeren een aanpassing door in hun afvalstoffenverordening, anderen houden het bij het besluit om een uitzondering te maken op de wet Markt & Overheid.” – Christine Schreij, HVC (foto onder)

Foto Christine Schreij

“Die begeleiding blijkt nog wel hard nodig, want de aandacht kan verslappen en personele wisselingen leiden tot minder bekendheid met het project en de gemaakte afspraken.” - Christine Schreij, HVC (foto boven)