Innovatieve inzameling bedrijfsafval en de rol van gemeenten

In Nederland zijn steeds meer veelbelovende innovatieve bedrijven actief die zich richten op de gescheiden inzameling van bedrijfsafval.

De initiatieven zijn divers: van het inzamelen van specifieke stromen zoals koffiedrab en sinaasappelschillen met bakfietsen tot het slim gebruiken van retourlogistiek voor de inzameling van verpakkingen. In de praktijk gaan bij deze initiatieven het behoud van grondstoffen en duurzame logistiek vaak hand in hand.

Op weg naar opschaling

Veel van de veelbelovende initiatieven zijn nog in de ‘start-up’ fase en zijn vaak nog kleinschalig of beperken zich tot een specifieke regio of sector. Om op te schalen zijn vaak meerdere hobbels te overwinnen. De bedrijven gaven aan dat gemeenten (en gemeentelijke inzameldiensten) hierin ook een rol spelen. Gemeenten hebben meestal slechts een beperkte rol in de inzameling van bedrijfsafval, maar hebben soms onbewust toch een grote invloed op het reilen en zeilen van de innovatieve bedrijven die zich specifiek richten op gescheiden inzameling van bedrijfsafval.

Cases en inspiratie

In opdracht van VANG Buitenshuis tekende Plennid een aantal cases op waarin de wisselwerking tussen innovatieve bedrijven en gemeenten geschetst werd. Het document kan een inspiratie- en kennisdocument voor gemeenten / gemeentelijke inzamelbedrijven zijn.

Download het onderzoeksrapport in de Kennisbibliotheek.