Aan de slag met zero waste? Geef je op de voor Circulair Inkopen Accelerator!

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Op weg naar zero waste? Dat begint bij duurzaam inkopen. De Circulair Inkopen Accelerator biedt handvatten voor elke inkoopprofessional. Dit is een nieuwe online leermethode die alle waardevolle kennis over circulair inkopen voor iedere professional op de eigen werkplek toegankelijk maakt. Zo kan ieder bedrijf gemakkelijk aan de slag met duurzamer en circulair inkopen! Bij 100 aanmeldingen wordt deze online leermethode in de zomer van 2021 ontwikkeld, daarom zijn Green Business Club Nederland, Copper8 en PHI Factory op zoek naar 100 #firstfollowers.

Al gamend toewerken naar een circulair kantoor

De Circulair Inkopen Accelerator stelt deelnemers in staat om, plaats- en 2 uur per week gedurende 8 weken kennis op te doen over duurzaam en circulair inkopen en deze ook direct toe te passen in een pilotproject. Via het platform doorlopen alle deelnemers online en offline challenges. Zo krijgen deelnemers handvaten om aan de slag te gaan met een pilotproject en ervaring op te doen met circulair inkopen. Daarnaast brengen we met het interactieve deel van het platform de benodigde communicatie met andere deelnemers op gang. De kennis opgedaan in verschillende pilotprojecten wordt onderling gedeeld en gekopieerd naar andere organisaties.

Van off- naar online

Afgelopen jaar stond in teken van COVID-19 en bijbehorende maatregelen. Online en digitaal werken heeft een vlucht genomen. Waar voorheen PHI Factory en Copper8 trainingen gaven op locatie aan een groep deelnemers vaak vanuit één organisatie, zijn de voordelen van een online leermethode enorm: de kosten zijn lager, de tijdsinvestering beperkt, het aantal deelnemers hoger en daarmee de potentiële impact groter. Ook voor het netwerk van 13 lokale GBC’s met 300 aangesloten bedrijven biedt het voordelen: participanten ontmoeten elkaar en delen opgehaalde kennis zo laagdrempelig met anderen.

Van inkoop tot ICT; voor dummies en voor pro’s

“We zijn begonnen met het verduurzamen van onze inkoop, maar circulair inkopen is voor ons nog een stap te ver”, aldus een facilitair manager van een advocatenkantoor tijdens een werksessie over het onderwerp. Een veelgehoorde misvatting: circulair inkopen zou zeer complex zijn, veel vragen van een organisatie en daarmee een onderwerp voor gevorderden. Niets is minder waar en juist deze leermethode is uitermate geschikt voor organisaties die nog weinig ervaring hebben; meld één of twee deelnemers aan voor een eerste kennismaking met het thema en zorg dat zij de opgedane kennis verder delen binnen het inkoopbedrijf. Is het onderwerp niet nieuw? Breng dan een grotere groep deelnemers in zodat de kennis zich als een olievlek verspreidt en iedereen direct de juiste vragen stelt bij inkoop.

100 #firstfollowers gezocht

De Circulair Inkopen Accelerator wordt ontwikkeld wanneer er 100 deelnemers zijn en daarmee voldoende middelen zijn voor het ontwikkeltraject. Daarom zijn Copper8, PHI Factory en GBC Nederland op zoek naar de organisaties die de eerste 100 deelnemers leveren en daarmee cruciaal zijn voor de totstandkoming. De kosten per deelnemer zijn tussen de €650 en €800, afhankelijk van de grootte van en aantal deelnemers per organisatie. Leaseplan is een van die koplopers die direct een aantal deelnemers opgaf.

Deadline

Eind juni 2021 is er een go-no go moment. Bij voldoende aanmeldingen, wordt de leermethode ontwikkeld die deelnemers in oktober en november 2021 doorlopen. Meer weten? Bekijk de informatiesessie terug of neem contact op met Lotte Gottschal via lotte@greenbusinessclub.nl.

Meld je aan of ontvang vrijblijvend meer informatie over de Circulair Inkopen Accelerator


Yvette Watson (Phi Factory)

Ik vind het zo gaaf dat PHI en Copper8 de krachten bundelen om de broodnodige kennis over circulair inkopen beschikbaar te maken via gamification. We hebben in Nederland al heel wat mooi succesvolle circulaire inkooptrajecten gedaan. De Accelerator maakt het mogelijk om al deze ervaring en aanpak grootschalig te delen met iedereen die maar wil beginnen met circulair inkopen. We zetten vol in op de kracht van collectieve verandering en daar hebben we jullie hulp bij nodig.

>> Phi FactoryCopper 8

Nina van den Berg (GBC)

Het platform is voor zowel inkopers als collega’s vanuit het facilitaire werkveld of ICT-beheer, die te maken hebben met inkoopvraagstukken, zeer geschikt. Juist die integrale benadering en het betrekken van verschillende afdelingen én organisaties zorgt voor een succesvolle transitie. Daarnaast ga je gelijk aan de slag en wordt er door middel van het interactieve gedeelte met andere deelnemers en bedrijven kennis gedeeld. Dit sluit naadloos aan bij de pijlers van Green Business Club; doen, samenwerken en kennisdeling.

>> Green Business Club Nederland

Hugo van den Bergh

Wij werken aan zero waste: als we achteraf zero waste willen hebben, zullen we vooraf zero waste moeten inkopen. Daarnaast investeert Leaseplan op deze manier in de medewerkers, iets waar de gehele organisatie profijt van heeft.