Wakker worden in een duurzamer hostel

Duwtje in de rug voor Stayokay

Duurzaamheid blijft niet bij woorden

Stayokay geeft duurzaamheid een belangrijke plek en dit blijft niet bij woorden. De organisatie staat daadwerkelijk in de actiestand en bewijst elke dag dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat, met:

  • Concrete acties om de hoeveelheid restafval te verminderen, bijvoorbeeld door medewerkers en gasten afval gescheiden te laten inleveren.
  • Werken aan inzicht in voedselverspilling en concrete acties om dit te verminderen. De tool hiervoor (Obelisk), wordt nu al ingezet om keukenafval beter te scheiden.
  • Circulaire bedrijfskleding van oud textiel en petflessen.
  • Gesprekken met leveranciers om er samen voor te zorgen dat er minder afval binnenkomt, zodat er ook minder afval weer uit gaat. Bijvoorbeeld door linnengoed niet meer laken voor laken in plastic te verpakken.
  • Een eigen betrokken duurzaamheidscoördinator.

De duurzaamheidsaanpak van Stayokay heeft vier kernthema's: Mission Zero, Close the Loop, We Love H20 en Feel Good. En al deze thema’s krijgen de volle aandacht.

Inzicht: “Na een tijdje wordt afvalscheiding een automatisme. Om dat te veranderen kost tijd en moeite.” (medewerker Stayokay).

Nog genoeg uitdagingen

In 2022 is er al sterke afvalreductie gerealiseerd bij Stayokay. Mooi, maar het kan (en moet) nog veel beter! Hierbij ligt een focus op de inkoop. Er wordt gewerkt met een aantal grote leveranciers die aan alle twintig vestigingen leveren. Daarnaast kunnen vestigingen ook zelf inkopen. Omdat die grote leveranciers goed zijn voor 80% van de inkoop kunnen juist bij deze leveranciers grote stappen gezet worden.

Hiervoor moeten duidelijke criteria opgesteld worden. Stayokay wil bovendien inkopers overtuigen van het belang van circulair inkopen. Zij kijken nu vooral naar kwaliteit, uitstraling en prijs, maar duurzaamheid is minstens zo belangrijk voor Stayokay. Inkopers kunnen hun leveranciers inspireren om duurzamer te werken.

Tenslotte is afval scheiden in de vestigingen in de praktijk lastig. Zeker omdat in de verschillende landen waar de gasten vandaan komen andere regels gelden voor het scheiden van afval. Genoeg aanleiding dus voor een duwtje in de rug!

Twee afvalbakken in een keuken, een van de bakken met restafval.
Restafval in de keuken

Wie: Stayokay is een hostelketen met 21 vestigingen op bijzondere plekken in Nederland. Het is de uitvalsbasis voor leuke uitstapjes: cultuur en natuur. Met bijna 900.000 duurzame en sociale overnachtingen per jaar is het de grootste hostelketen van het land.

Gebruikte instrumenten: Afvalsafari, dubbele diamant, R-ladder, Stip op de horizon, brainstorm methodes, roadmap, actieplan.

Ambitie: in 2030 moet het percentage restafval verminderd zijn tot 30%.

Inzicht: Het is heel goed om af en toe samen met mensen van buiten naar alles te kijken wat je doet op het gebied van duurzaamheid.

Vreemde ogen laten nieuwe dingen zien

Stayokay kreeg drie tools om zelf aan de slag te gaan met de genoemde duurzame uitdagingen. Waarbij eerst naar binnen werd gekeken. Hoe doen we het als organisatie en wat kan beter? En kunnen we vervolgens de bevindingen omzetten in acties? Wat kunnen we doen om onze doelen dichterbij te brengen?

Van de verschillende tools om naar binnen te kijken, werd vooral de safari goed ontvangen. Bij de safari kijken we met een open blik naar een bedrijf en de werkvloer. Zodat je ziet wat werkt en wat niet. Wat opviel is dat de afvalbakken niet consequent in de ruimten zijn geplaatst. Niet overal staan dezelfde bakken en de bakken staan ook niet altijd in dezelfde volgorde. Daar komt bij dat gasten uit verschillende landen aangeven dat er culturele verschillen zijn bij afvalinzameling. Een aspect waar Stayokay graag verder aan wil werken.

Kastplanken met etenswaren.
Voorraadkast in het hostel.

Inzicht: Kijk voor snelle afvalreductie eerst naar de grootste leveranciers. Als zij bijvoorbeeld minder verpakkingsmateriaal gebruiken, levert dat snel veel op.

Afval scheiden bij het inchecken

Vooral de safari als instrument viel – zoals gezegd –  in de smaak. Reden om ook op deze manier naar de inkoop te gaan kijken. Waarmee haalt Stayokay nu nog veel afval naar binnen en hoe kunnen we daar samen met de leveranciers verandering in brengen? Bij de safari viel het ook de medewerkers van Stayokay op dat het om enorme hoeveelheden materialen en voedsel gaat. Dat geeft een behoorlijke uitdaging. Daarnaast werd er geobserveerd dat de communicatie over afvalscheiding met de gasten beter kan. Zo ontstond het idee om direct bij het inchecken afvalscheiding mee te nemen. Dan weten alle gasten hoe ze kunnen bijdragen aan minder restafval. Verder ontstonden spontaan plannen voor kleine acties. Zoals koffiedik inzamelen op het hoofdkantoor. Afvalbakken anders indelen en andere afbeeldingen op deze bakken plaatsen. En kleine shampoo en douchegelflesjes vervangen door hervulbare flessen.

Spotlight! Deel best practices, zoals het idee voor een slimme kok. De kok die de lekkerste maaltijden maakt van de restjes.

Actie, actie, actie

Stayokay zet een krachtige stip op de horizon: in 2030 moet het percentage restafval verminderd zijn tot 30%. Dit is belangrijk om ecologische én economische redenen.

Bovendien wil Stayokay werken in lijn met het Parijs akkoord. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan drie actiepunten:

  • Medewerkers worden getraind om bewuster om te gaan met afval.
  • Gasten worden begeleid in het doelmatig scheiden van afval.
  • Leveranciers worden aangespoord om verpakkingen en ander potentieel afval te verminderen.

Zo wordt Stayokay stap voor stap meer circulair en worden de gasten straks wakker in een duurzamere wereld.


Dit is een artikel in het kader van het project Duwtje in de rug naar een circulaire bedrijfsvoering, onderdeel van het programma VANG-Buitenshuis. Design Innovation Group (DIG) heeft dit project uitgevoerd.

Ook geïnteresseerd in een duwtje in de rug?

Meld je nu aan!

Aanvraagformulier kosteloos advies op maat circulaire bedrijfsvoering 2024