Gebiedsaanpak kansrijk bij het voorkomen van grondstofverspilling


Green Business Clubs werken aan afval & circulariteit

Meerdere lokale Green Business Clubs werken aan afval & circulariteit en formuleren eigen ambities. Om meer impact te maken en deze zero waste programma’s versneld en efficiënt uit te rollen, biedt Green Business Club (GBC) Nederland  samen met VANG Buitenshuis ondersteuning.

Alle kennis en kunde die afgelopen jaren is opgedaan, krijgen een plek in een gebiedsgerichte aanpak, die goed aansluit bij de werkwijze van GBC.

Integrale aanpak van verduurzaming bij bedrijven

Er zijn nu 14 lokale GBC’s waarbinnen zo’n 300 bedrijven, zoals ABN AMRO, Accenture, FMO, Movares en RAI, werken aan de verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoering.

De aanpak is integraal, er zijn concrete projecten op het gebied van energie, mobiliteit, logistiek, sociale duurzaamheid én afval en circulariteit. Het platform van GBC Nederland ondersteunt deze lokale clubs op het gebied van communicatie en kennisindeling.

Versterkende netwerken

De netwerken van GBC en VANG Buitenshuis versterken elkaar. Kennis en vragen vanuit de GBC’s  kunnen binnen VANG Buitenshuis worden gedeeld en opgepakt en andersom: kennis vanuit het programma kan goed worden toegepast binnen de GBC netwerken.

Waardevolle kennis opgedaan

VANG Buitenshuis heeft afgelopen jaren waardevolle kennis opgehaald binnen koplopergroepen in verschillende sectoren, zoals horeca, cultuur, zorg en onderwijs. Veel bedrijven in deze sectoren hebben het voorkomen van grondstofverspilling op het netvlies en werken er aan.

Sectorale aanpak werkt goed

De sectorale aanpak werkt goed; het is handig om te weten hoe je collega aan dit onderwerp werkt. Daarnaast trekken bedrijven, overheden, MKB, onderwijsinstellingen en maakindustrie binnen Green Business Clubs vaker met elkaar op om afval te verminderen, voorkomen en/of hoogwaardig en lokaal te verwerken. Hierdoor worden vervoersbewegingen beperkt, volumes gebundeld en worden regionale kansen benut. Deze projecten dragen bij aan een meer algemene zero waste ambitie.

Succesvol symposium in 2020

In maart 2020 organiseerde GBC Nederland het symposium ‘Van Ambitie naar Aanpak: Zero Waste’ voor participanten van de lokale GBC’s, waar een aantal cases een podium kregen.

Een Zuidas zonder restafval in 2030

De meest integrale aanpak is te vinden in Amsterdam Zuidas. Daar ondertekende de helft van de 55 participanten in 2019 de Zero Waste Zuidas overeenkomst: een Zuidas zonder restafval in 2030, waar afval verminderen prioriteit heeft en hoogwaardige en lokale verwerking leidend zijn.

Ook andere clubs zijn actief:

  • Het Beatrixkwartier van Den Haag: hier formuleren participanten sinds enkele jaren doelstellingen voor het percentage restafval,
  • Het stationsgebied van Utrecht: hier heeft organisch afval alle aandacht,
  • GBC Rotterdam Alexander: gaat met behulp van een toegekende subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland collectief aan de slag met het onderwerp.

Nog niet alle GBC’s zijn bezig met de opzet van een zero waste programma, en het ambitieniveau varieert onderling. Maar het thema voorkomen van grondstofverspilling leeft.

Naar zero waste aanpak, 'lessons learned' en een 'blue print'

GBC Nederland en VANG Buitenshuis pakken deze vraag op. En bieden projectmanagement aan lokale GBC’s die een zero waste aanpak willen realiseren.

Het uiteindelijke resultaat is de uitrol van zero waste programma’s bij minimaal twee lokale clubs, het borgen en openbaar maken van lessons learned van deze nieuwe en al bestaande aanpakken en het delen van kennis.

Dit leidt tot een blue print die andere collectieven kunnen kopiëren en verbeteren.

Meer weten?

Neem contact op met Nina van den Berg, (projectmanager zero waste bij GBC Nederland) via nina@greenbusinessclub.nl

of via ons contactformulier.


logo zero waste