Wat is een afvalvrije school?

Steeds meer scholen gaan bewust om met het afval dat zij produceren met als doel zwerfafval te verminderen. De ambitie is om leerlingen bewust maken dat afval een waardevolle grondstof is en concreet handvatten geven aan duurzaamheid. Sommige scholen gebruiken daarvoor het concept van de ‘afvalvrije school’. Maar wat is dat eigenlijk, een school zonder afval?

Een afvalvrije school is een school die zo min mogelijk afval produceert en het afval dat zij produceert voor 100% weet te scheiden. Dit houdt in dat de school geen restafval meer heeft. Kortom, afvalscheiding én afvalpreventie. De term ‘afvalvrije school’ is bedacht door Cyclus en staat centraal in het tweejarige programma van Rijkswaterstaat: Afval op School. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Het programma biedt scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen. Een afvalvrije school is niet alleen concreet bezig met het scheiden en verminderen van afval, maar maakt kinderen ook enthousiast voor een beter milieu door middel van gedragsverandering en educatie.

Wat levert het op?

Een afvalvrije school draagt bij aan een schonere aarde. Afvalscheiding en -preventie levert uiteindelijk minder zwerfafval op. Naast een positieve invloed op het milieu, heeft een afvalvrije school ook een goede uitwerking op de portemonnee van de school. Basisschool De Paradijsvogel in Den Haag bespaart op jaarbasis bijvoorbeeld al bijna 5000 euro. Voornamelijk de kosten van de afvalinzamelaar kunnen drastisch omlaag gaan.

Kan mijn school dat ook?

Een afvalvrije school klinkt misschien heel aantrekkelijk, maar hoe word je eigenlijk een afvalvrije school? Wat komt er allemaal bij kijken om succesvol afval te scheiden en aan afvalpreventie te werken? De transformatie naar een afvalvrije school bestaat in essentie uit twee onderdelen. Ten eerste moet de productie van het restafval over het geheel omlaag en het overige afval moet goed gescheiden worden. Dit kan bewerkstelligd worden door gescheiden afvalbakken aan te schaffen en het afval ook gescheiden op te laten halen door de afvalinzamelaar. Daarnaast kunnen er broodtrommels en drinkbekers voor leerlingen worden aangeschaft. Ten tweede moeten kinderen onderwezen worden over thema’s rondom afval. Dit kan door middel van reguliere lessen door de vaste docent, maar het is ook mogelijk om workshops te organiseren of door op excursie te gaan met de leerlingen.

Volgende keer

Het artikel van de volgende keer gaat verder in op welke stappen scholen en docenten kunnen nemen om toe te werken naar een afvalvrije school. Wil je nu al meer weten? Neem een kijkje op www.afvalopschool.nl of download direct het stappenlan.

Logos en tekst EU voor communicatie Afval op school

BRONNEN
www.afvalopschool.nl 
https://www.onzeschoolafvalvrij.nl/ 
https://cyclusnv.nl/afvalvrije-school-voor-gemeenten 
https://www.weizigt.nl/primair-onderwijs/afvalvrije-school-dordrecht/wat-is-een-afvalvrije-school
PDF opschalingsmogelijkheden afvalvrije scholen

Auditrapport ten behoeve van het Bronzen certificaat van Eco-Schools voor De Paradijsvogel


Logo Afval op school