Zero Waste Expeditie Cultuur (ZWEC) gaat door

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

De afgelopen maanden waren voor veel culturele instellingen een roller coaster. En de toekomst is voor sommige organisaties onzeker. Duurzaamheid en circulariteit in de cultuursector staan onder druk maar kunnen ook kansen bieden. Daarom is de Zero Waste Expeditie Cultuur (ZWEC) de afgelopen periode kritisch bekeken en aangepast aan de nieuwe realiteit.

Wat gaat anders?

De ZWEC is in ieder geval verlengd tot en met juni 2021. Hierdoor is er meer ruimte en tijd om aan de slag te gaan met afvalpreventie en beter afval scheiden aan de 'achterkant'. Ook wordt er meer gekeken naar de ‘voorkant’ van de bedrijfsvoering. Kun je met bewust inkopen de impact vergroten? Welke keuzes maak je en wat is daar dan voor nodig? Er wordt een inkooptool ontwikkeld en aan de ZWEC toegevoegd.

Digitale sorteerproef

Toen de coronamaatregelen van kracht werden, waren nog niet alle sorteerproeven op locatie uitgevoerd. De sorteerproef is een belangrijk onderdeel van de ZWEC. Het biedt de instellingen inzicht in de samenstelling van hun afval en het is een krachtig communicatie-instrument. De proef werd uitgevoerd met een gevarieerd team van medewerkers in de instelling – van schoonmaak tot directie en van marketing tot de programmeur. Fysiek uitvoeren van de sortering is niet (meer) reëel. Daarom wordt er een digitale variant ontwikkeld.

Individuele begeleiding en kennis online delen

De begeleiding van de ZWEC is in handen van Bureau8080 en zij nemen met alle deelnemers contact op om ze verder te helpen. Op 26 november 2020 komt alle kennis en ervaring online bij elkaar en kijken we wat de komende periode nodig is.

De cultuursector bouwt veel kennis en ervaring op en deelt deze. Nieuwsgierig hoe? Meld u aan voor de inspiratiedag bedrijfsafval op 6 november 2020. Tivoli Vredenburg vertelt hoe zij circulaire bedrijfsvoering in de praktijk uitvoeren. En in de workshop RE–use gaat het Nationale Theater van Den Haag in op de manier waarop zij de keten sluiten van inkoop, gebruik naar afval en recyling.


glas