Innovatieve inzamelaars in beeld


Steeds meer organisaties merken dat de omschakeling naar circulaire economie en meer afvalscheiding een andere benadering van logistiek vraagt. Meer grondstofstromen inzamelen betekent meer logistieke bewegingen en dat kan alleen als het efficiënt en slim gebeurt.

Verschillende partijen spelen hier al goed in. Daarom hebben we een aantal innovatie inzamelaars geïnterviewd om zo een beeld te krijgen hoe ze dit oppakken: