Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 22 8 juni 2023

Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr.22 juni 2023

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en leest u hoe ook u stappen kunt zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Rijkswaterstaat voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Agenda

Werkt u bij een gemeente? Vul de vragenlijst inzameling bedrijfsafval KWD-sector in!

Voor sommige gemeenten een flinke uitdaging: bedrijfsafval van de kantoor-, winkel-, en dienstensector. Werkt uw gemeente al aan oplossingsrichtingen, of bijvoorbeeld beleidsvorming? Door de vragenlijst in te vullen geeft u inzicht in de behoeftes van gemeenten. En kunnen we verder helpen. Startvragenlijst.nl/bedrijfsafval_KWD.

Afval onder de Loep: met scholen minder afval

Hoe laat je leerlingen van basis- en middelbare scholen nadenken over wat afval is? En zorg je er voor dat scholen minder afval produceren? Afval onder de Loep gaat langs bij scholen, met bewustwordingslessen voor de leerlingen en een afvalanalyse. En veel tips! Lees het artikel over Afval onder de Loep.

Sessie afvalpreventie op kantoor

In je restafvalbak op kantoor vind je bijvoorbeeld blikjes, snoeppapiertjes, verdorde bloemen... Hoe werk je dan naar een kantoor toe zonder (rest)afval? En welke rol speelt de nieuwe SUP (single-use plastics) wet- en regelgeving? Terugkijken van de kennissessie Zero Waste over afvalpreventie en meer info.

Sessie gedragskennis toerisme

Een van onze gedragsexperts verzorgde in maart een sessie voor medewerkers van destinatie- en citymarketing organisaties. Over do’s en don’ts bij campagnes tot vragen als “hoe maak je duurzaam gedrag tot de meest logische keuze voor bezoekers?” Lees het verslag van deze sessie gedragskennnis voor toerisme.

Blikjes, bekers en bakjes in het hoger onderwijs

De duurzaamheidskring hoger onderwijsinstellingen kwam weer bijeen. Dit keer onder meer over de blikjes, flesjes, bekers en bakjes, en ook de afvalbenchmark kwam aan bod. Meer over de bijeenkomst van deze duurzaamheidskring.

Ook interessant:

Communicatietoolkit over wegwerpplastic: om ondernemers te helpen hun klanten in de zaak te informeren, is er nu een toolkit. Met o.a. posters per productsoort om klanten te informeren en per sector factsheets over de regelgeving. 

Monitoringsverslag KWD: in opdracht van Rijkswaterstaat is een onderzoek uitgevoerd om eerste inzichten te verkrijgen in de samenstelling van het restafval uit de kantoor-, winkel-, en dienstensector.

Koffiebeker kennisfestival op 26 juni, georganiseerd door FMN met PHI Factory.  Over oplossingen voor kantoren voor het verdwijnen van de wegwerpbeker.

Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.