Helpdesk Schoolafval geopend!

Gepubliceerd op 2 september 2021

Het komende schooljaar 2021 ondersteunt Rijkswaterstaat initiatiefnemers die schoolafval willen voorkomen en restafval willen scheiden met de Helpdesk Schoolafval. Hier vind je alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan op één plek. Via een formulier kun je vragen stellen en om ondersteuning vragen.

Opgedane kennis delen

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat veel ervaring opgedaan met het voorkomen en scheiden van schoolafval. In projecten, door het verzamelen van voorbeelden en bij het uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten, afvalinzamelaars, NME-centra en schoolbesturen. Deze kennis is verwerkt in checklists, factsheets, stappenplannen en voorbeeldmateriaal.

Antwoord op vragen

Op veel vragen hebben we antwoorden en ook zijn er voorbeelden en hulpmiddelen op de website geplaatst. Welke prullenbakken zijn er te koop, hoe krijg je collega’s mee en hoe sluit je een goed afvalcontract? Deze en andere vragen beantwoorden we.

Hulpmiddelen, tips en ervaringen

Op de website vind je hulpmiddelen zoals een checklist voor het bepalen van je afvalstromen, tips voor het opzetten van groente- en fruitinzameling en bijvoorbeeld een overzicht van prullenbakken met prijzen. Ook staan op de website veel verhalen van andere scholen, hoe zij het hebben aangepakt.

Voor ieder die betrokken is

Of je nu als ouder of als schooldirecteur aan de slag wilt in het basis- of voortgezet onderwijs, vanuit iedere rol kun je de school helpen met het voorkomen en scheiden van afval. Ook veel gemeenten, natuur- en milieuorganisaties en afvalinzamelaars willen scholen ondersteunen. De Helpdesk Schoolafval is ook voor hen beschikbaar.

Met ondersteuning aan de slag

Je kunt vragen stellen of een verzoek om ondersteuning doen. We geven antwoord of kijken met je mee hoe je het beste zelf aan de slag kan gaan.

De Helpdesk Schoolafval is een initiatief van Rijkswaterstaat vanuit het programma VANG Buitenshuis waar oplossingen worden gevonden voor afvalstromen in verschillende branches.

Meer weten? Kijk op onze pagina over de Helpdesk Schoolafval.

Samen maken we het onderwijs duurzaam en circulair!