Nieuwsbrief VANG Buitenshuis- nr. 9

picto's nieuwsbrief extra breed bts
Nieuwsbrief VANG Buitenshuis nr. 9, april 2021

Het programma VANG Buitenshuis helpt de dienstensector met het verminderen van bedrijfsafval en om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering. Ook nu veel van de sectoren lijden onder de coronacrisis, blijven we werken aan verandering en houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lees de online versie

Cursus Gedragsbeïnvloeding voor medewerkers bij onderwijsinstellingen (start 11 mei)

Werk je bij een onderwijsinstelling en ben je geïnteresseerd in gedragsbeïnvloeding?

In de toekomstige circulaire economie wordt van ons allemaal verwacht dat we andere gedragingen gaan vertonen. Ook jij werkt hard aan oplossingen om minder afval te hebben in je onderwijsinstelling. Maar hoe zorg je ervoor dat het gedrag van je studenten en collega’s ook daadwerkelijk verandert?

In een vierdelige onlinecursus staat deze vraag centraal. Je leert om met een gedragsbril naar (afval)situaties te kijken en je gaat met vakgenoten aan de slag om een oplossing te vinden voor je casus.

Onderwijsinstellingen aan de slag met afval-probleemgedrag

De duurzaamheidskring ‘afval en circulariteit', met 20 instellingen uit het hoger onderwijs, kwam eind maart voor de derde keer bijeen. Deze groep wil grote stappen zetten op dit gebied en  kennis en ervaring delen over de complexe vraagstukken waar zij tegenaan loopt.

Dit keer was het onderwerp: hoe kan je gedrag beter beïnvloeden?

Hoe kies ik een duurzame koffiebeker?

Voor kennis- en onderwijsinstellingen is dit een lastige vraag. Wat vind je als organisatie belangrijk? Wat zijn de mogelijkheden? En waar moet je allemaal rekening mee houden?

De beslisboom met toelichting helpt je te kiezen!

Onderzoek naar innovatieve inzameling bedrijfsafval en de rol van gemeenten

Koffiedrab en sinaasappelschillen met bakfietsen inzamelen. Of slim retourlogistiek gebruiken voor de inzameling van verpakkingen. De initiatieven voor gescheiden inzameling van bedrijfsafval zijn divers, waarbij het behoud van grondstoffen en duurzame logistiek vaak hand in hand gaan.

In opdracht van VANG Buitenshuis tekende Plennid een aantal cases op waarin de wisselwerking tussen innovatieve bedrijven en gemeenten geschetst wordt. Het resultaat is een inspiratie- en kennisdocument voor gemeenten / gemeentelijke inzamelbedrijven.

12 Rotterdamse sportclubs van start met project Plastic

In Rotterdam werken 12 sportclubs mee aan de duurzaamheidsambities van de gemeente in het project Plastic. Rotterdam Sportsupport organiseert dit samen met de gemeente. Tijdens 3 bijeenkomsten worden de deelnemers geïnformeerd, geïnspireerd en gaan ze aan de slag met het verminderen van plastic.

Dinsdagavond 30 maart kwamen de deelnemende sportclubs online voor de eerste keer bij elkaar. De avond stond vooral in het teken van informeren van de deelnemers.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of je processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen.

Je kunt bij RVO een aanvraag indienen tot en met 30 september 2021 12:00 uur.

Laatste hobbel bij afvalscheiding op scholen overwonnen

Omdat afval op scholen gekenmerkt wordt als bedrijfsafval, zijn daarvoor in eerste instantie private inzamelaars aan zet. Maar  overleg tussen de NVRD en de Belastingdienst over fiscale barrières heeft geleid tot een oplossing die ook gemeenten / publieke inzamelbedrijven in staat stelt afval op scholen gescheiden in te zamelen.

Uitnodiging feedback geven op MVI-criteria

Met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) benut je de inkoop voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop.

In het kader van het jaarlijks kleinschalig onderhoud kan je t/m 30 april feedback geven bij ieder afzonderlijk criterium. Het gaat daarbij om het toetsen op onjuistheden en kleine aanpassingen.

Single Use Plastic in de ban: de datum komt dichterbij!

Vanaf 3 juli is het verboden om sommige kunststof producten voor eenmalig gebruik te verstrekken, zoals plastic bestek, borden, roerstaafjes, rietjes en ballonstokjes.

Alle ondernemers die kunststof producten voor eenmalig gebruik produceren of in omloop brengen krijgen te maken met deze SUP-richtlijn. Bijvoorbeeld: horecaondernemers, out-of-homeketens, sportclubs, onderwijs-, zorg- en cultuurinstellingen.

Ben je al voldoende op de hoogte?

Ideeën voor de jaarlijkse Inspiratiedag? Kom maar op!

De voorbereiding rond het jaarlijkse event in november gaan van start. Wordt het een live event of toch online? Of zorgen we voor een combinatie, waarin we gedurende een week inspiratiemomenten aanbieden voor organisaties die met afvalpreventie en scheiding bezig zijn? Welke onderwerpen moeten er zeker aan bod komen?

Heb je suggesties? Geef ze door via ons contactformulier. Dan zorgen wij voor iets om naar uit te kijken!

In het programma VANG Buitenshuis werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen aan het verminderen van bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  Meld je hier af.