Onderwijs


Onderwijs_bew

Afval op school

Afgelopen jaren hebben we binnen verschillende projecten veel kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie op scholen opgedaan Binnen  het programma 'Afval op school' hebben we hiervoor met 140 scholen samengewerkt. Deze kennis hebben we gebundeld en zo krijgen scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.

Hoe kies ik een duurzame koffiebeker?

Koffiebekers vormen bij uitstek een afvalstroom die zeer zichtbaar is voor studenten, medewerkers en bezoekers van onderwijsinstellingen en roepen dus al snel de nodige vragen en discussies op over duurzaamheid. De beslisboom duurzame koffiebekers helpt kennis- en onderwijsinstelling bij de keuze voor en het gebruik van een duurzame koffiebeker.

Bekijk het webinar Circulair afvalmanagement in het WO, HBO en MBO

Groene Peper organiseerde op 27 mei deze webinar voor het hoger onderwijs. Na het bekijken van deze sessie weet je de stand van zaken en ken je inspirerende succesverhalen op weg naar een 100 % circulaire bedrijfsvoering.Tijdens deze sessie komen de volgende sprekers aan het woord:

  • Jennifer van Dijk, Rijkswaterstaat, over het kennisdelingsproject en 'lessons learned
  • Ingeborg Gort, Partners for Innovation', over de beslisboom koffiebekers
  • Rachel Kuijlenburg, docent Facility management aan de Haagse Hogeschool, over afvalmanagement bij de Haagse Hogeschool
  • Rob de Vrind, duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College, o.a. over hun circulair materialen ecosysteem.

Volop in beweging

Het veld rondom scholen is op dit moment flink in beweging.

Zo heeft de NVRD in april een manifest gelanceerd, gaat de minister in op afvalinzameling bij scholen in een verzamelbrief en ondersteunen we vanuit VANG Buitenshuis de scholennetwerken op weg naar afvalvrije scholen.

Circulair inkopen

Wilt u meer kennis over inkooprichtlijnen voor uw MBO/HBO/WO instellingen zodat u kunt werken naar een circulaire bedrijfsvoering en minder afval?

Bekijk de factsheet 'Aan de slag met circulair inkopen' zodat u makkelijker aan de slag kunt gaan met circulair inkopen.