Onderwijs


Onderwijs_bew

Afval op school

Afgelopen jaren hebben we binnen verschillende projecten veel kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie op scholen opgedaan Binnen  het programma 'Afval op school' hebben we hiervoor met 140 scholen samengewerkt. Deze kennis hebben we gebundeld en zo krijgen scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.

Helpdesk Schoolafval geopend!

Hoe verminder ik het afval op mijn school? Als je het afval op school op dezelfde manier wilt scheiden als thuis komt er nogal wat bij kijken. Of je nu als basisschool of voortgezet onderwijs school aan de slag wilt, als gemeente, als afvalinzamelaar of als schoolbestuur, voor alle vragen kunt u terecht bij de Helpdesk Schoolafval. Samen maken we het onderwijs duurzaam en circulair.

Webinar Circulair afvalmanagement WO/HBO/MBO

Groene Peper organiseerde op 27 mei deze webinar voor het hoger onderwijs. Na het bekijken van deze sessie weet je de stand van zaken en ken je inspirerende succesverhalen op weg naar een 100 % circulaire bedrijfsvoering.

Hoe kies ik een duurzame koffiebeker?

Beslisboom Duurzame KoffiebekerKoffiebekers vormen bij uitstek een afvalstroom die zeer zichtbaar is voor studenten, medewerkers en bezoekers van onderwijsinstellingen en roepen dus al snel de nodige vragen en discussies op over duurzaamheid. De beslisboom duurzame koffiebekers helpt kennis- en onderwijsinstelling bij de keuze voor en het gebruik van een duurzame koffiebeker.