Onderwijs


Onderwijs_bew

Afval op school

In het programma Afval op School wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Het programma biedt scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.

Inspiratieochtend ‘Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’

Wilt u als medewerker huisvesting en facilitair voor scholen een stap zetten naar gescheiden afvalinzameling en duurzame afvalverwerking? Kom dan op 18 juni 2019 naar de inspiratieochtend ’Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’ aan de Croeselaan 15 in Utrecht.