Onderwijs


Onderwijs_bew

Afval op school

Afgelopen jaren hebben we binnen verschillende projecten veel kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie op scholen opgedaan Binnen  het programma 'Afval op school' hebben we hiervoor met 140 scholen samengewerkt. Deze kennis hebben we gebundeld en zo krijgen scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.

Hoe kies ik een duurzame koffiebeker?

Koffiebekers vormen bij uitstek een afvalstroom die zeer zichtbaar is voor studenten, medewerkers en bezoekers van onderwijsinstellingen en roepen dus al snel de nodige vragen en discussies op over duurzaamheid. De beslisboom duurzame koffiebekers helpt kennis- en onderwijsinstelling bij de keuze voor en het gebruik van een duurzame koffiebeker.

Laatste hobbel bij afvalscheiding op scholen opgelost

Afval afkomstig van scholen wordt gekwalificeerd als bedrijfsafval, en  daarvoor zijn in eerste instantie private inzamelaars aan zet. Maar als het scholen niet lukt met de private inzamelaars afspraken te maken over afvalscheiding, willen veel gemeenten hierin een rol spelen.Tot nu toe was dat lastig, omdat gemeenten te maken krijgen met wettelijke barrières. De NVRD heeft over de fiscale barrières overleg gevoerd met de Belastingdienst. Dat overleg heeft geleid tot een oplossing die gemeenten / publieke inzamelbedrijven in staat stelt afval op scholen gescheiden in te zamelen.

Volop in beweging

Het veld rondom scholen is op dit moment flink in beweging. Zo heeft de NVRD in april een manifest gelanceerd, gaat de minister in op afvalinzameling bij scholen in een verzamelbrief en ondersteunen we vanuit VANG Buitenshuis de scholennetwerken op weg naar afvalvrije scholen.

Circulair inkopen

Wilt u meer kennis over inkooprichtlijnen voor uw MBO/HBO/WO instellingen zodat u kunt werken naar een circulaire bedrijfsvoering en minder afval? Bekijk de factsheet 'Aan de slag met circulair inkopen' zodat u makkelijker aan de slag kunt gaan met circulair inkopen.