Onderwijs


Afval op school

Afgelopen jaren hebben we binnen verschillende projecten veel kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie op scholen opgedaan Binnen het programma 'Afval op school' hebben we hiervoor met 140 scholen samengewerkt. Deze kennis hebben we gebundeld en zo krijgen scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Logo Europese UnieDit programma is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage  vanuit het EFMZV fonds en de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM).

Helpdesk Schoolafval geopend!

Hoe verminder ik het afval op mijn school? Als je het afval op school op dezelfde manier wilt scheiden als thuis komt er nogal wat bij kijken. Of je nu als basisschool of voortgezet onderwijs school aan de slag wilt, als gemeente, als afvalinzamelaar of als schoolbestuur, voor alle vragen kunt u terecht bij de Helpdesk Schoolafval. Samen maken we het onderwijs duurzaam en circulair.

Advies UvA-HvA: Uitgebreide marktconsultatie bij aanbesteding duurzame afvalcontracten loont

Ga je binnenkort je afvalcontract (opnieuw) aanbesteden? Overweeg dan een marktconsultatie.

Zo krijg je een actueel beeld van de mogelijkheden en uitdagingen op de markt. Ook kun je je pakket van eisen en criteria aanscherpen. De afvalmarkt is volop in ontwikkeling, zeker als het gaat om duurzaamheid.

Wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen en struikelblokken? De Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam (UvA-HvA) vertellen hoe zij samen dit proces hebben aangepakt en delen hun belangrijkste bevindingen en tips.

Afvalscheiding op school: ‘Dat doe je toch gewoon?’

De gemeente Amstelveen voerde de afgelopen twee jaar een pilot uit om basisscholen te stimuleren hun afval te scheiden.

Ondanks de corona-obstakels bleek het een geslaagde proef. In een interview blikken we terug met Mirella Vierveijzer, projectleider natuur- en duurzaamheidseducatie van de gemeente Amstelveen.

‘Toen wij aan basisschoolleerlingen de vraag stelden of je afval moet scheiden kregen we als antwoord: ‘Ja natuurlijk, dat je doe je toch gewoon?’ Best gek dat die mogelijkheid er op basisscholen in Amstelveen niet is, realiseerden we ons.’

Hoe kies ik een duurzame koffiebeker?

Beslisboom Duurzame KoffiebekerKoffiebekers vormen bij uitstek een afvalstroom die zeer zichtbaar is voor studenten, medewerkers en bezoekers van onderwijsinstellingen en roepen dus al snel de nodige vragen en discussies op over duurzaamheid.

De beslisboom duurzame koffiebekers helpt kennis- en onderwijsinstelling bij de keuze voor en het gebruik van een duurzame koffiebeker.

De Universiteit Utrecht dook in haar afval: op zoek naar goud

Meten is weten; informatie is key. Dat weten onderwijsinstellingen als geen ander.

Door inzicht te krijgen in je afval kun je bepalen waar de prioriteiten en aangrijpingspunten liggen voor afvalpreventie en -scheiding. Kijk daarbij niet alleen naar je totaalhoeveelheden per stroom, maar duik ook (letterlijk) in het afval.

Je kunt zomaar goud vinden! Of in elk geval de gouden tip om je afvalsituatie te verbeteren op weg naar een circulaire organisatie